Bezwaar maken WOZ

WOZ Waarde controleren en in indien te hoog bezwaar woz maken

Bezwaar maken WOZ in 2020

Sticky post

De WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van een woning. Dit bedrag wordt gebaseerd op de mogelijke verkoopprijs van de woning op de waardepeildatum (1 januari) en wordt gebruikt voor het berekenen van verschillende belastingen. Huiseigenaren worden jaarlijks geïnformeerd over de nieuwe WOZ-waarde van hun woning. Gemeentes berekenen deze aan de hand van een taxatie-model en woningeigenaren kunnen indien gewenst een taxatierapport opvragen met toelichting. De marktwaarde is de basis van de WOZ-waarde. Door de stijgende huizenprijzen, stijgt in de meeste gevallen ook de WOZ-waarde van een woning. Door ontwikkelingen in de huizenmarkt in 2019, is de kans groot dat jouw WOZ-waarde in 2020 zal stijgen. Hoe groot deze stijging is, hangt af van verschilende factoren, waarvan de locatie van de woning de belangrijkste is. Bezit jij een woning in de Randstad of in een van de grote steden in het midden van het land? Dan stijgt jouw WOZ-waarde waarschijnlijk meer dan 10-15%, in kleinere woonplaatsen is de stijging meestal wat minder. De verwachting is dat de WOZ-waarde in het hele land gemiddeld met zo’n 8-10% stijgt. Als je denkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld is bezwaar maken woz zeker aan te raden.

Hoe wordt de WOZ-waarde berekend?

Als huiseigenaar is het verstandig te weten hoe de WOZ-waarde van een woning wordt bepaald. De WOZ-waarde heeft namelijk invloed op verschillende zaken zoals: gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en erfbelasting.

Voor de waardebepaling vergelijkt de gemeente jouw woning met een woning in de buurt die recent verkocht is. Eventuele verschillen tussen de woningen worden meegenomen om zo tot een realistische marktwaarde te komen. Deze vergelijking wordt door een computermodel uitgevoerd en vervolgens handmatig gecontroleerd en aangepast.

De berekeningen worden uitgebreid beschreven in het taxatierapport en huiseigenaren worden geïnformeerd over de WOZ-waarde van hun woning. Om zo goed mogelijk de WOZ-waarde van verschillende woningen te bepalen, verzamelt de gemeente het hele jaar door informatie over woningen die te koop staan. Wil je meer weten over de taxatie van jouw woning, dan kun je bij de gemeente het taxatierapport opvragen.

De gevolgen van een stijgende WOZ-waarde

Simpel gezegd betekent een hogere WOZ-waarde dat je meer belasting moet betalen. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt om verschillende belastingen te bepalen. Zo hangt de gemeentelijke belasting af van de WOZ-waarde, evenals de waterschapsbelasting.

Ook heeft de WOZ-waarde van jouw woning invloed op de inkomstenbelasting die je betaalt. Erf je een woning, dan heeft de WOZ-waarde veel invloed op het bedrag dat je kwijt bent aan erfbelasting. Denk je dat de WOZ-waarde te hoog is en je daardoor te veel erfbelasting moet betalen, dan kun je een beschikking aanvragen en wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald.

De WOZ-waarde van je woning kan grote gevolgen hebben voor je financiën. Loop de berekening daarom altijd na en kijk zelf online naar vergelijkbare woningen in jouw omgeving. Op die manier kun je van tevoren inschatten hoeveel jouw WOZ-waarde ongeveer zal stijgen.

Bezwaar maken WOZ

Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Dan is de eerste stap het opvragen van het taxatierapport. Dit kun je doen bij jouw gemeente. Ook kun je via het WOZ-waardeloket gratis de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen opvragen: op deze manier heb je extra informatie en kun je voor jezelf bepalen of jouw WOZ-waarde realistisch is.

Kom je in het taxatierapport dingen tegen waar je het niet mee eens bent, dan kun je een bezwaar aantekenen. Het komt wel eens voor dat in de taxatie een garage of trap-lift is meegenomen die niet in jouw woning aanwezig is. Voorkom dat je te veel betaald en kijk alles dus elk jaar goed na. Vooral wanneer de WOZ-waarde in 2020 stijgt, kun je flink voordeel behalen uit het nakijken van de berekening van jouw WOZ-waarde!

Bezwaar maken tegen de WOZ

Het is in de meeste gevallen goed om bezwaar te maken tegen de door je gemeente aangeslagen WOZ, omdat er toch nog steeds vaak een te hoog bedrag aangeslagen wordt. Niets voor niets is bezwaar maken tegen de opgelegde WOZ beschikking ondertussen al door tienduizenden mensen gedaan, en dat bepaald niet zonder succes. Het is vaak mogelijk om gratis bezwaar te maken tegen de WOZ. Dus waarom zou je dit eigenlijk niet doen? De organisaties die voor je aan de slag gaan vragen vaak slechts een deel van het door de gemeente teruggestorte bedrag

Maak al bezwaar woz binnen een paar minuten

Bezwaar maken tegen de door de gemeente opgelegde WOZ kan al binnen een paar minuten en kost je dus niets. Wil je ook bezwaar maken tegen je woz waarde, zorg dan dat je altijd je aanslagbiljet binnen handbereik hebt om zo te beschikken over alle relevante gegevens.

Als het om de WOZ waarde van je huis gaat, wordt het bezwaar kosteloos ingediend. De extra gemaakte kosten worden als je gelijk krijgt vergoed door de gemeente en gemiddeld betekent bezwaar maken WOZ wat betreft een woning een gemiddelde besparing van 272 euro.

Om de kosten hoef je het zeker niet te laten

Als het om een bedrijfspand gaat, dan wordt gemiddeld genomen dertig procent bespaard op de onroerende zaak belasting. De gemiddelde besparing ligt op dit vlak zo rond de 381 euro. Ben je in het bezit van meerdere panden, dan kan er zomaar 30 procent op de OZB worden bespaard en kan de gemiddelde besparing zomaar oplopen tot een kleine achthonderd euro.

Vaak wordt ook als het bezwaar ongegrond is ook geen rekening gestuurd. Om de kosten die gepaard gaan met het bezwaar tegen de WOZ hoef je het dus zeker niet te laten. Het kan je feitelijk alleen maar winst (lees: geld ) opleveren.

Bedenk daarbij dat als de OZB niet goed betekend is, dit automatisch dan ook geldt voor tal van andere belastingen die gebaseerd zijn op de WOZ-waarde. Denk in dat kader maar eens aan bijvoorbeeld de waterschapsbelasting, vermogensbelasting, roerenderuimtebelasting en zelfs de inkomstenbelasting.

Berekend is dat een te hoge WOZ-waarde je zomaar tussen de 63 en 2538 euro kan kosten, gerekend op jaarbasis uiteraard. Zou je dat doorberekenen richting je hypotheek met een looptijd van dertig jaar, dan zou je dus in totaal zomaar even 76.140 euro te veel aan belasting betalen.


Belastingen die aan de WOZ gekoppeld zijn


Er zijn tal van partijen die van bezwaar maken WOZ een sport gemaakt hebben en niet eens primair handelen uit winstbejag, maar gewoon willen voorkomen dat duizenden mensen te veel belasting betalen.

De inzet van die groep mensen is ondertussen beloond, want in totaal werd al een kleine acht ton aan euro’s bespaard door de menen die zich aanmelden om bezwaar te gaan maken tegen de opgelegde WOZ. Een verkeerde berekening van de WOZ komt vaak tot stand omdat de waarde van je woning niet goed wordt bepaald.

Eigenlijk zou je het standaard moeten doen

Gratis bezwaar maken en daarbij een gerede kans dat je geld terug gaat krijgen, minder belasting betalen en voorkomen dat de verkeerde WOZ berekening gevolgen heeft voor andere vormen van belasting. Zomaar wat redenen waarom bezwaar maken WOZ iets is dat je bijna standaard zou moeten doen.

Omdat gezamenlijk optrekken of je belangen in handen leggen van professionals altijd beter is dan zelfstandig opereren, groeit het aantal partijen dat voor jou en duizenden andere bezwaar gaat maken tegen de berekende WOZ. Zelf heb je er dus helemaal geen omkijken meer naar.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén